ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Ο Όμιλος HEC επιδεικνύει μια σταθερή αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος, την ευημερία των εργαζομένων της και την ηθική επιχειρηματικότητα.Η επιχειρηματικότητα μας ευθυγραμμίζεται με τα σχετικά διεθνή πρότυπα και καλές πρακτικές, αναδεικνύοντας τη ακλόνητη δέσμευσή μας στη συμβολή μας σε ένα βιώσιμο μέλλον.

No posts found!

GLOBAL PRESENCE

HEC provides exemplary services of superior quality in major European ports such as Piraeus, Hamburg, Gibraltar and Valletta.

GLOBAL PRESENCE

HEC is one of the largest companies in the waste management sector worldwide, with many years of experience