Ο ΟΜΙΛΟΣ

...
...

24+

χρόνια εμπειρίας

Σχετικά με εμάς

Ο όμιλος μας

 • Παρέχουμε βιώσιμες λύσεις σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησης            μας, υποστηρίζοντας το όραμά μας για κυκλική οικονομία.
 • Το όραμά μας είναι να αναδείξουμε την κυκλική οικονομία ως ηγετική            δύναμη της αειφόρου ανάπτυξης. 

Ο Όμιλος μας (HEC) αποτελεί παγκοσμίως ένα από τους μεγαλύτερους πάροχους υπηρεσιών διαχείρισης των περιβαλλοντικώς επιβλαβών ροών. Αποτελεί εξέχουσα δύναμη στο χώρο  με ασύγκριτη έμπειρία, διεθνώς  αναγνωρισμένη για την ποιότητα, και την αξιοπιστία των υπηρεσιών της .

Ξεκίνησε το 1993 ιδρύοντας την HEC, για να καλύψει τις ανάγκες διαχείρισης των υγρών καταλοίπων των πλοίων που κατέπλεαν στο λιμάνι του Πειραιά.

Με τις συνεχείς επενδύσεις τόσο σε τεχνογνωσία όσο και σε υλικοτεχνική υποδομή αναπτύχθηκε σε τέτοιο βαθμό ώστε, όχι μόνον να προλαμβάνει τις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις της διεθνούς περιβαλλοντικής νομοθεσίας, αλλά και να προηγείται, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργήσει αρχικά ένα πανελλαδικό και στη συνέχεια ένα παγκόσμιο δίκτυο εγκαταστάσεων ευκολιών υποδοχής λιμένων Global Green Ports.

Τα Global Green Ports, ειδικεύονται  στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής και διαχείρισης καταλοίπων, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης και επεξεργασίας, με εξειδίκευση στη διαχείριση υγρών πετρελαιοειδών καταλοίπων.

Αντιπροσωπεύουν μια δυναμική σύμπραξη μεταξύ περιβαλλοντικών εταιρειών που έχουν συσταθεί σε στρατηγικές θέσεις και πιο συγκεκριμένα στην Ελλάδα (HEC Α.Ε), στην Γερμανία (Green Ports Hamburg GmbH), στο Γιβραλτάρ (Green Ports Gibraltar) και στην Μάλτα (Green Ports Malta), οι οποίες ανήκουν στον Όμιλό μας, με στόχο την επέκταση των υποδομών περιβαλλοντικής προστασίας σε διεθνή λιμάνια που διέπονται από τη Σύμβαση MARPOL 73/78. 

Από την ίδρυσή μας, τα κεντρικά γραφεία του Ομίλου μας βρίσκονται στον Πειραιά, αποτελώντας τον κεντρικό κόμβο για τη διαχείριση των δραστηριοτήτων μας.

Η δραστηριότητα του Ομίλου μας υποστηρίζεται από τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας, που εξειδικεύονται στην επεξεργασία των πετρελαϊκών καταλοίπων, προερχόμενων από θαλάσσιες και βιομηχανικές πηγές. Πρόκειται για μονάδα, που λειτουργεί με πρωτοποριακές μεθόδους, αποτελώντας παγκόσμιο πρότυπο καινοτομίας αναφορικά μες τις διαδικασίες της. 

Οι θεμελιώδεις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες περιλαμβάνουν:

• Την κατάλληλη διαχείριση των καταλοίπων, η οποία περιλαμβάνει τη συλλογή, μεταφορά, διαλογή και επεξεργασία διαφόρων τύπων καταλοίπων, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών καταλοίπων ή επικίνδυνων ουσιών, τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα.

• Την αποτελεσματική και ασφαλή αποθήκευση πετρελαιοειδών καταλοίπων, σε συνδυασμό με προηγμένες διαδικασίες που διευκολύνουν την ανάκτηση και την ανακύκλωση υλικών.

• Την παραγωγή ανακτημένου πετρελαίου και πρώτων υλών προσαρμοσμένων για τις λειτουργίες των διυλιστηρίων και άλλων βασικών τομέων, όπως οι βιομηχανίες υλικών και τσιμέντου.

 

“Μετατρέπουμε το άχρηστο σε χρήσιμο, το επιβλαβές σε επωφελές και τον ρύπο σε ενεργειακό πόρο, προσθέτοντας έτσι, έναν ακόμα καθοριστικό κρίκο στην αλυσίδα της ζωής.”

Διεθνής Δραστηριοποίηση
Αποδοτικότητα
Ακεραιότητα
Αφοσίωση

Διεθνής Παρουσία

ΕΛΛΑΔΑ

Η εταιρεία μας βρίσκεται στην καρδιά του λιμανιού του Πειραιά, από όπου διαχειριζόμαστε την παροχή περιβαλλοντικών υπηρεσιών σε όλη τη χώρα. Είμαστε ο βασικός πάροχος υπηρεσιών λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής για τα Παραρτήματα I, II, IV  και VI της Δ.Σ. MARPOL 73/78 στα περισσότερα και μεγαλύτερα ελληνικά λιμάνια, μεταξύ άλλων, στα λιμάνια του Πειραιά, της Ελευσίνας, της Θεσσαλονίκης, του Λαυρίου, της Ραφήνας του Ηρακλείου, της Πάτρας, της Κορίνθου, της Καβάλας, της Αλεξανδρούπολης της Ηγουμενίτσας, της Κέρκυρας, του Κατακόλου κ.α., καθώς επίσης σε Μαρίνες. Ενώ παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε πολλές μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις  στην Ελληνική επικράτεια. 

ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ:

 • Συλλογή και μεταφορά πετρελαιοειδών καταλοίπων
 • Επεξεργασία λυμάτων
 • Διαχείριση καταλοίπων
 • Καθαρισμός δεξαμενών
 

ΑΜΒΟΥΡΓΟ

Η Green Ports Hamburg σηματοδοτεί την παρουσία της εταιρείας στη βόρεια Ευρώπη, από όπου συλλέγουμε, μεταφέρουμε, επεξεργαζόμαστε και διαθέτουμε επικίνδυνα κατάλοιπα τόσο από πλοία όσο και από βιομηχανίες. Εξειδικευμένη στη φυσικοχημική επεξεργασία και τον βιολογικό καθαρισμό πετρελαιοειδών καταλοίπων, η μονάδα επεξεργασίας μας που βρίσκεται στην καρδιά του λιμανιού του Αμβούργου, έχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται μεγάλες ποσότητες καταλοίπων MARPOL, εξασφαλίζοντας παράλληλα την σύννομη και περιβαλλοντικά αρτιότερη διάθεση τους. 

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ:

 • Συλλογή και μεταφορά καταλοίπων MARPOL
 • Επεξεργασία λυμάτων
 • Διαχείριση αποβλήτων
 • Καθαρισμός δεξαμενών
 • Αντιμετώπιση περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης

ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ

Από τη στρατηγική της θέση στο στενό που χωρίζει την Ευρώπη από την Αφρική και την Μεσόγειο από τον Ατλαντικό, η Green Ports Gibraltar είναι έτοιμη να εξυπηρετήσει όλα τα διερχόμενα πλοία. 

Με πλήρη άδεια συλλογής, μεταφοράς και αποθήκευσης τόσο υγρών όσο και στερεών τύπων αποβλήτων MARPOL, η εταιρεία μας είναι αναγνωρισμένη για την παροχή υποδειγματικών περιβαλλοντικών υπηρεσιών, τηρώντας παράλληλα τους αυστηρούς κανόνες και κανονισμούς του λιμένα του Γιβραλτάρ.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ:

 • Συλλογή και μεταφορά καταλοίπων MARPOL
 • Καθαρισμός δεξαμενών πλοίων
 • Αντιμετώπιση πετρελαιοκηλίδων και θαλάσσιας ρύπανσης

ΜΑΛΤΑ

Στο ναυτιλιακό σταυροδρόμι της Μεσογείου στο νησί της Μάλτας, η Green Ports Malta επεκτείνει την παρουσία της ως ηγετικός πάροχος στις υπηρεσίες ευκολιών υποδοχής λιμενικών εγκαταστάσεων. 

Αυτή η προνομιακή θέση σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους θαλάσσιους δρόμους του πλανήτη, που συνδέει την Ευρώπη, τη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή, ενισχύει τη φήμη της Μάλτας ως δυναμικού ναυτιλιακού κόμβου. Ένας σημαντικός ναυτιλιακός κόμβος που προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και εγκαταστάσεων, υποστηρίζοντας έτσι τη ναυτιλιακή βιομηχανία. Η Green Ports Malta, κεντρικό μέλος του Ομίλου Global Green Ports, αποτελεί φάρο ναυτιλιακής αριστείας. 

Ο στόλος μας, που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο και 7 ημέρες την εβδομάδα, είναι προσεκτικά σχεδιασμένος για τη συνεχή συλλογή καταλοίπων MARPOL στα ύδατα της Μάλτας. Με πρωτοποριακό και άριστο χειρισμό διαφόρων τύπων καταλοίπων, συμπεριλαμβανομένων των χαμηλού σημείου ανάφλεξης υγρών καταλοίπων, ανεξαρτήτως όγκου ή σύνθεσης, εξασφαλίζουμε την επαγγελματική και άρτια εξυπηρέτηση, των διερχομένων πλοίων κάθε στιγμή, πετυχαίνοντας έτσι την αποτελεσματικότερη προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, στο κέντρο της Μεσογείου.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ: 

 • Λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής
 • Συλλογή όλων των τύπων πετρελαιοειδών καταλοίπων πλοίων
 • Λειτουργία ακόμη και εκτός των ορίων λιμένα και εκτός χωρικών υδάτων 

Το όραμα μας

Το όραμα του οργανισμού μας είναι να προωθήσει την κυκλική οικονομία ως κινητήρια δύναμη βιωσιμότητας για το μέλλον.

Το όραμα μας

Παρέχουμε βιώσιμες λύσεις για τα ενδιαφερόμενα μέρη μας, υποστηρίζοντας το όραμά μας για κυκλική οικονομία.

ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΣ

Σχεδιάζουμε το μέλλον μέσα από ένα καλύτερο παρόν. Στόχος μας δεν είναι μόνο να δρούμε αποτελεσματικά στο τώρα, αλλά να λειτουργούμε προληπτικά για ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Επικεντρωνόμαστε στην έρευνα, την τεχνολογία και στο ανθρώπινο μας δυναμικό, με σκοπό την ανάπτυξη νέων υποδομών και τεχνογνωσιών για ένα πιο πράσινο και βιώσιμο μέλλον.

Κυκλική οικονομία. Η δέσμευσή μας στις επιταγές και τις αρχές της κυκλικής οικονομίας είναι η κορυφαία μας δύναμη για ένα βιώσιμο και πράσινο μέλλον. Τα έργα, οι υπηρεσίες και η υπευθυνότητα μας, αποτελούν παράδειγμα για εταιρείες, συνεργάτες, πελάτες και για το οικονομικό γίγνεσθαι.

Καινοτομία και τεχνογνωσία. Η τεχνογνωσία μας, οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις επεξεργασίας, το άρτια εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό μας και η αποδεδειγμένη πολυετής μας αφοσίωση στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, αποτελούν τον βασικό πυλώνα των διεθνών μας συνεργασιών, όπως αυτές μας θεμελίωσαν στην παγκόσμια περιβαλλοντική βιομηχανία.

GLOBAL PRESENCE

HEC provides exemplary services of superior quality in major European ports such as Piraeus, Hamburg, Gibraltar and Valletta.

GLOBAL PRESENCE

HEC is one of the largest companies in the waste management sector worldwide, with many years of experience