ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

  • Αρχική
  • Εγκαταστάσεις & συλλεκτικά μέσα

Υπερσύγχρονη τεχνολογία και εξοπλισμός σε όλες τις επιχειρησιακές μας δραστηριότητες


Επεξεργασία πετρελαιοειδών καταλοίπων μέσω διεθνούς πατέντας που εξυπηρετεί την κυκλική οικονομία

 

Η HEC βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της διαχείρισης πετρελαιοειδών καταλοίπων, επενδύοντας σημαντικά στην έρευνα για την παροχή εξατομικευμένων λύσεων τελευταίας τεχνολογίας σε όλα τα στάδια της εξυπηρέτησης. Η δυναμική μας έγκειται στις εξειδικευμένες ομάδες μας, των οποίων η τεχνική επάρκεια σε συνδυασμό με την περιβαλλοντική τους ευαισθησία προωθούν την αποστολή μας, εξασφαλίζοντας όχι μόνο την άριστη εξυπηρέτηση αλλά και βιώσιμες και αποτελεσματικές λύσεις για τους πελάτες μας.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Έχουμε αναδειχθεί και αναγνωρισθεί παγκοσμίως, από Διεθνείς Φορείς,  ως ηγέτες στην επεξεργασία πετρελαιοειδών καταλοίπων και στην ανάκτηση υδρογονανθράκων. 

Διαχειριζόμαστε ένα ευρύ φάσμα υγρών καταλοίπων, τόσο ναυτιλιακής όσο και βιομηχανικής προέλευσης. 

Η ολοκληρωμένη διαδικασία επεξεργασίας λαμβάνει χώρα στις υπερσύγχρονες χερσαίες εγκατάστασεις μας, όπου έχει γίνει επεξεργασία πολλών χιλιάδων τόννων πετρελαιοειδών καταλοίπων από την έναρξη της λειτουργίας τους, και επικεντρώνεται στην επεξεργασία μιγμάτων νερού/υδρογονανθράκων. 

Για τη διαδικασία επεξεργασίας, το τελευταίο μας επίτευγμα που εφαρμόζουμε στις εγκατσστάσεις μας, είναι μια νέα διάταξη μηχανημάτων, η οποία επιτρέπει το βέλτιστο διαχωρισμό των πετρελαιοειδών  καταλοίπων υψηλού και χαμηλού σημείου ανάφλεξης σε τρία παραπροϊόντα. Αυτά τα οφέλη επιτυγχάνονται με την ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας. 

Τα παραπροϊόντα είναι :

Ανακτημένοι Υδρογονάνθρακες με υψηλή θερμογόνο δύναμη

Καθαρό νερό που πληροί τις αυστηρότερες παραμέτρους

Μια ξηρή στερεή φάση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτικό καύσιμο σε πολλές εφαρμογές

Συλλεκτικά μέσα

Ο Όμιλος μας παρέχει υπηρεσίες συλλογής και μεταφοράς πετρελαιοειδών καταλοίπων μέσω των ιδιόκτητων μέσων της.

Ειδικά δεξαμενόπλοια χωρητικότητας από 500 έως 7.000 DWT

Ειδικά δεξαμενόπλοια χωρητικότητας από 30.000 DWT και άνω, για τη συλλογή των ειδικών καταλοίπων που προκύπτουν από υπεράκτιες πλατφόρμες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων

Στόλο βυτιοφόρων για τη συλλογή των υγρών καταλοίπων πλοίων από τη στεριά

Ειδικά βυτιοφόρα αναρρόφησης (κενού) για τη συλλογή καταλοίπων υψηλού ιξώδους (παχύρευστων) καταλοίπων.

Επίσης διαθέτουμε τον απαραίτητο βοηθητικό εξοπλισμό 

Φορητές δεξαμενές προσωρινής αποθήκευσης

Υδραυλικές αντλίες και αντλίες κενού βαρέως τύπου που μπορούν να αντλούν υγρά κατάλοιπα υψηλού ιξώδους

Γερανοφόρα οχήματα και όλο τον παρελκόμενο αντιρρυπαντικό εξοπλισμό (Skimmers / αντλίες, fenders, booms κ.α.)

GLOBAL PRESENCE

HEC provides exemplary services of superior quality in major European ports such as Piraeus, Hamburg, Gibraltar and Valletta.

GLOBAL PRESENCE

HEC is one of the largest companies in the waste management sector worldwide, with many years of experience