ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

  • Αρχική
  • Λιμενικές Ευκολίες υποδοχής

Εκτεταμένες υπηρεσίες για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος μέσω ενός κυκλικού μοντέλου μηδενικών αποβλήτων.

Ο Όμιλος HEC θεσπίζει εταιρική περιβαλλοντική ευθύνη

Τόσο στη θάλασσα όσο και στην ξηρά, στον Όμιλο HEC ακολουθούμε μια αναγεννητική προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία τα κατάλοιπα συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Διεθνών Κανονισμών, με σκοπό την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης τους μέσω της ανακύκλωσης.  Σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, δεσμευόμαστε να παράγουμε προστιθέμενη αξία στους πόρους που διαχειριζόμαστε, πετυχαίνοντας ταυτόχρονα την μέγιστη επαναχρησιμοποίηση τους, με την ανάκτηση υδρογονανθράκων, μηδενίζοντας παράλληλα την δημιουργία αποβλήτων, την θαλάσσια ρύπανση και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.  

Μάλιστα η καινοτόμος αυτή διαδικασία έχει κατοχυρωθεί με σχετικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. 

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ:

Συλλογή και μεταφορά πετρελαιοειδών καταλοίπων

Επεξεργασία πετρελαιοειδών καταλοίπων

Επεξεργασία λυμάτων

Διαχείριση καταλοίπων πλοίων

Καθαρισμός δεξαμενών πλοίων

Αντιμετώπιση πετρελαιοκηλίδων

Λιμενικές ευκολίες υποδοχής

Οι υπερσύγχρονες ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις παραλαβής πράσινων λιμανιών (Green Port) ανταποκρίνονται προληπτικά σε όλες τις απαιτήσεις και τους κανονισμούς της Σύμβασης MARPOL (Διεθνής Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από τα Πλοία 73/78), δημιουργώντας παράλληλα μια ισχυρή περιβαλλοντική ασπίδα για τις θάλασσές μας. Παρέχουμε ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών, το οποίο καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο από τη συλλογή και μεταφορά των καταλοίπων, έως την ολοκληρωμένη επεξεργασία και την τελική διάθεση των επικίνδυνων καταλοίπων που παράγονται από θαλάσσιες δραστηριότητες. Τηρώντας τις αρχές της συνεχούς βελτίωσης με τις διαρκείς επενδύσεις μας, αναβαθμίζουμε και αναπτύσσουμε συνεχώς την ολιστική μας διαδικασία.

Επικεντρωνόμαστε στο σχεδιασμό μιας προσαρμοσμένης στρατηγικής διαχείρισης καταλοίπων για κάθε λιμάνι που διαχειριζόμαστε.  Οι εξειδικευμένες ομάδες μας, καθιστούν τις εγκαταστάσεις παραλαβής, πράσινες (Green Ports) και λειτουργούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα επιμέρους χαρακτηριστικά στοιχεία κάθε λιμανιού. Σύμφωνα πάντα με το όραμα και τις αξίες μας παρέχουμε προηγμένες λύσεις για την επίτευξη της βιωσιμότητας και την αποτελεσματικότερη προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων, καλύπτοντας τις ανάγκες των λιμένων και των πλοίων και γενικότερα της Ναυτιλίας, ενώ παράλληλα εγγυόμαστε τη βέλτιστη επαναχρησιμοποίηση των πόρων που συλλέγονται.

...

ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ: ΣΥΛΛΟΓΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Χρησιμοποιώντας τα σύγχρονα συλλεκτικά μας μέσα, χερσαία (βυτιοφόρα οχήματα) και θαλάσσια (δεξαμενόπλοια) συλλέγουμε όλους τους τύπους υγρών καταλοίπων, ακολουθώντας τους αυστηρότερους κανόνες για την υγεία, την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος.

...
...

ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΗΜΑ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Τα μεταφερόμενα κατάλοιπα για επεξεργασία καταλήγουν στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας, στις οποίες έχει χορηγηθεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και εγγυώνται το βέλτιστο διαχωρισμό νερού, ανακτημένου πετρελαίου και πετρελαϊκής λάσπης.

...
...

ΤΡΙΤΟ ΒΗΜΑ: ΑΝΑΚΤΗΜΕΝΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας, το τελικό προϊόν, αποτελεί ανακυκλωμένο καύσιμο υψηλής ποιότητας με εφαρμογές σε πολυάριθμες βιομηχανικές μονάδες.

...

GLOBAL PRESENCE

HEC provides exemplary services of superior quality in major European ports such as Piraeus, Hamburg, Gibraltar and Valletta.

GLOBAL PRESENCE

HEC is one of the largest companies in the waste management sector worldwide, with many years of experience