ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Στόχος μας είναι να παρέχουμε βιώσιμες λύσεις που προστατεύουν αποτελεσματικά το περιβάλλον, ενώ παράλληλα δημιουργούν προστιθέμενη αξία. Οι βασικοί πυλώνες στους οποίους βασίζεται το επιχειρηματικό μας μοντέλο παρουσιάζονται στην ακόλουθη εικόνα:

Τα βασικά στοιχεία της επιχείρησής μας

Πρωτοποριακή τεχνογνωσία και διεθνής εμπειρία

Καινοτόμο και Αποτελεσματικό μοντέλο λειτουργίας

Πιστοποιημένη πατέντα στη διαδικασία επεξεργασίας

Εξειδικευμένο και έμπειρο επιστημονικό, τεχνικό, ναυτικό και διοικητικό προσωπικό

venti-views-1cqIcrWFQBI-unsplash

Στο παρελθόν, επί δεκαετίες, η πλειονότητα των καταλοίπων που παράγονταν στα πλοία κατέληγε στις θάλασσες μας. Το φαινόμενο αυτό, ανησύχησε την διεθνή κοινότητα και μέσω Διεθνών Οργανισμών θεσπίστηκαν  αυστηροί κανόνες, οι οποίοι υποχρέωσαν – μεταξύ άλλων –  όλα τα λιμάνια να διαθέτουν ολοκληρωμένες περιβαλλοντικές υπηρεσίες με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση των θαλάσσιων ρύπων.

 

Στον όμιλο μας αναλαμβάνουμε τη συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και τελική διάθεση όλων των τύπων υγρών καταλοίπων που παράγονται από πλοία, από πετρελαιοειδή κατάλοιπα, όπως ύδατα υδροσυλλεκτών, χρησιμοποιημένα απόβλητα λιπαντικών ελαίων κινητήρων, υπολείμματα απόσταξης και εκπλύσεις δεξαμενών μέχρι επιβλαβή υγρά απόβλητα και λύματα. Συλλέγουμε, μεταφέρουμε επεξεργαζόμαστε όλους τους τύπους καταλοίπων που παράγονται στα πλοία, των Παραρτημάτων  I, II, IV, V και VI της Σύμβασης MARPOL. 

 
william-william-NndKt2kF1L4-unsplash

Διαχεριζόμενοι τα κατάλοιπα, αποτρέπουμε την είσοδο στο θαλάσσιο περιβάλλον επικίνδυνων ουσιών που παράγονται από τις λειτουργίες των πλοίων, παρέχοντας έτσι σημαντική αρωγή στην Ναυτιλία να καθιερώσει ένα πράσινο χαρακτήρα στις δραστηριότητες της.

Τέλος, διαθέτουμε όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη διαχείριση κάθε περιστατικού ρύπανσης, δαμάζοντας ολοκληρωτικά τους πετρελαϊκούς ρύπους. Επίσης, προσφέρουμε υπηρεσίες αντιμετώπισης πετρελαιοκηλίδων και παρέχουμε πρόσβαση στα μέσα πρόληψης και καταπολέμησης αυτών που περιλαμβάνουν πλωτά φράγματα πετρελαίου, συσκευές απομάκρυνσης, ειδικά βοηθητικά σκάφη, κ.λπ. 

GLOBAL PRESENCE

HEC provides exemplary services of superior quality in major European ports such as Piraeus, Hamburg, Gibraltar and Valletta.

GLOBAL PRESENCE

HEC is one of the largest companies in the waste management sector worldwide, with many years of experience