ΑΝΑΚΤΗΜΕΝΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

ΑΝΑΚΤΗΜΕΝΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

Στον Όμιλο μας υποστηρίζουμε την βέλτιστη χρήση των φυσικών πόρων. Λειτουργώντας σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην ανάκτηση ενέργειας από τα κατάλοιπα.  Οι εργασίες επεξεργασίας μας, στηρίζονται σε μια βιώσιμη προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία μηδενίζουμε την παραγωγή νέων αποβλήτων και ανακτούμε ενέργεια, με τον βέλτιστο τρόπο με τη μορφή εναλλακτικών καυσίμων. 

Σύμφωνα με το πλαίσιο «Συλλογή – Επεξεργασία – Ανακύκλωση», το πετρέλαιο ανακτάται ολοκληρωτικά από τα επεξεργασμένα πετρελαιοειδή κατάλοιπα και στη συνέχεια χρησιμοποιείται ως εμπορικό προϊόν. Πρόκειται για τελικό προϊόν που αποτελεί ένα τυποποιημένο προϊόν πετρελαίου υψηλής ποιότητας, το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως ως εισροή στις διαδικασίες παραγωγής των πετρελαϊκών εταιρειών και στη διαδικασία διύλισης των τερματικών σταθμών και των διυλιστηρίων πετρελαίου.

ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΕΣ ΛΑΣΠΕΣ

Στην  HEC στοχεύουμε στην ανάκτηση υδρογονανθράκων και από πετρελαϊκές λάσπες με τον βέλτιστο περιβαλλοντικά ορθό τρόπο, παράγοντας εναλλακτικά καύσιμα έτοιμα για την εξυπηρέτηση βιομηχανικών μονάδων, χυτηρίων κλπ. Από την επεξεργασία των υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων και λασπών, παράγονται εναλλακτικά στερεά καύσιμα, τα οποία χρησιμοποιούνται κατά κόρον από τσιμεντοβιομηχανίες και συναφείς βιομηχανίες. Με αυτόν τον τρόπο,  οι συγκεκριμένες ροές αποβλήτων δεν εισέρχονται στο περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του CO2 των βιομηχανικών διεργασιών.

GLOBAL PRESENCE

HEC provides exemplary services of superior quality in major European ports such as Piraeus, Hamburg, Gibraltar and Valletta.

GLOBAL PRESENCE

HEC is one of the largest companies in the waste management sector worldwide, with many years of experience