...
Καλως ηλθατε στην

HELLENIC ENVIRONMENTAL CENTER

Προστατεύουμε και θωρακίζουμε το περιβάλλον, μέσα από καινοτόμες υπηρεσίες και πατενταρισμένες διαδικασίες επεξεργασίας, μηδενικής παραγωγής αποβλήτων. 

Ο υπερσύγχρονος εξοπλισμός της εγκατάστασης μας στο λιμάνι του Πειραιά, πετυχαίνει τον βέλτιστο διαχωρισμό των πετρελαιοειδών καταλοίπων, ανεξαρτήτως  υψηλού ή χαμηλού σημείου ανάφλεξης και ιξώδους.  

Τηρώντας τις αρχές τις κυκλικής οικονομίας, παράγουμε προστιθέμενη αξία μέσω νέων ενεργειακών πόρων και πρώτων υλών , αυξάνοντας παράλληλα το κύκλο ζωής τους. Η επεξεργασία πετρελαιοειδών καταλοίπων και η ανάκτηση υδρογονανθράκων αποτελούν σημαντικούς πυλώνες του επιχειρηματικού μας μοντέλου, το οποίο στοχεύει στη δημιουργία ενός συστήματος κλειστού κύκλου, ελαχιστοποιώντας παράλληλα την χρήση των εισερχομένων πρώτων υλών  και μηδενίζοντας την δημιουργία αποβλήτων, τη θαλάσσια ρύπανση και τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα. 

 

Οι Υπηρεσίες μας

Προστατεύουμε και θωρακίζουμε το περιβάλλον, μέσα από καινοτόμες υπηρεσίες και πατενταρισμένες διαδικασίες επεξεργασίας, μηδενικής παραγωγής αποβλήτων

80

λιμάνια
80

110

βιομηχανικές μονάδες
110

400+

εργαζόμενοι
400+

365

24/7 ωράριο λειτουργίας
365

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Συνεχής ανάπτυξη και δημιουργία αξίας με συνέπεια και υπευθυνότητα

Ανταποκρινόμενοι στις μεταβαλλόμενες  ανάγκες της αγοράς, παρέχουμε πολύπλευρες λύσεις σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων μερών

Παντεταρισμένη επεξεργασία αποβλήτων σύμφωνα με τα πρότυπα της κυκλικής οικονομίας

Ανακτημένο καύσιμο με υψηλή θερμογόνο δύναμη

Καθαρό νερό που πληροί τις αυστηρότερες περιβαλλοντικές προδιαγραφές

Ξηρή στερεά φάση που χρησιμοποιείται ως εναλλακτικό καύσιμο σε πολλές βιομηχανίες

GLOBAL PRESENCE

HEC provides exemplary services of superior quality in major European ports such as Piraeus, Hamburg, Gibraltar and Valletta.

GLOBAL PRESENCE

HEC is one of the largest companies in the waste management sector worldwide, with many years of experience