ΛΙΜΑΝΙΑ

Στόχος μας είναι να παρέχουμε βιώσιμες λύσεις που προστατεύουν αποτελεσματικά το περιβάλλον, ενώ παράλληλα δημιουργούν προστιθέμενη αξία. Οι βασικοί πυλώνες στους οποίους βασίζεται το επιχειρηματικό μας μοντέλο παρουσιάζονται παρακάτω:

Τα βασικά στοιχεία της επιχείρησής μας

Πρωτοποριακή τεχνογνωσία και διεθνής εμπειρία

Καινοτόμο και Αποτελεσματικό μοντέλο λειτουργίας

Πιστοποιημένη πατέντα στη διαδικασία επεξεργασίας

Εξειδικευμένο και έμπειρο επιστημονικό, τεχνικό, ναυτικό και διοικητικό προσωπικό

Λιμάνια

Είμαστε πρωτοπόροι στη βελτίωση του περιβαλλοντικού σας αποτυπώματος.

Η σημαντική συμβολή του Ομίλου HEC στην εφαρμογή των αυστηρών περιβαλλοντικών απαιτήσεων και κανονισμών της Σύμβασης MARPOL (Διεθνής Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από τα Πλοία), η οποία υποχρεώνει κάθε λιμάνι να παρέχει επαρκείς λιμενικές ευκολίες υποδοχής των καταλοίπων που παράγονται από τα πλοία, διακρίνεται από τον ανταγωνισμό και αξιολογείται από τους πελάτες και τους συνεργάτες του.

Ως η πρώτη εταιρεία στον κόσμο που πιστοποιήθηκε πλήρως για τη διευθέτηση και διαχείριση των λιμενικών εγκαταστάσεων υποδοχής καταλοίπων (ISO 16304:2018), το όραμά μας είναι να δημιουργήσουμε πράσινα λιμάνια (Green Ports) σε όλο τον κόσμο. Αποτελούμε τους βασικούς αρωγούς, στα λιμάνια και στις μαρίνες, στην προσπάθεια τους να δημιουργήσουν ένα ολοκληρωμένο πράσινο λειτουργικό μοντέλο, που καλύπτει και πληροί όλες τις σύγχρονες κανονιστικές απαιτήσεις. 

Από τη συλλογή των καταλοίπων έως την βέλτιστη επεξεργασία και τελική διάθεση, η HEC παρέχει μια ολιστική προσέγγιση με απλές και σαφείς διαδικασίες για τους λιμένες, η οποία όχι μόνο αποτρέπει τα πλοία να απορρίπτουν τα κατάλοιπα τους στη θάλασσα, αντίθετα ενθαρρύνει και προωθεί την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των ναυτιλιακών καταλοίπων, συμβάλλοντας έτσι στην βιωσιμότητα του λειτουργικού μοντέλου των λιμένων.

 

GLOBAL PRESENCE

HEC provides exemplary services of superior quality in major European ports such as Piraeus, Hamburg, Gibraltar and Valletta.

GLOBAL PRESENCE

HEC is one of the largest companies in the waste management sector worldwide, with many years of experience