Οι ανθρωποι μας

Σχετικά με εμάς

Οι άνθρωποι μας

Διαφορετικότητα, ένταξη και ίσες ευκαιρίες

Αναγνωρίζουμε ότι τα επιτεύγματά μας συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με τις επιδόσεις του εργατικού μας δυναμικού, τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα. Ένας από τους κύριους στόχους μας είναι να παρέχουμε ίσες ευκαιρίες για όλους. Προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε ένα περιβάλλον που εκτιμά την αναγνώριση και τη συμμετοχικότητα.

Σε κάθε στάδιο, από την πρόσληψη έως τη συνταξιοδότηση, αποφεύγουμε τις διακρίσεις με βάση παράγοντες όπως η φυλή, η εθνική καταγωγή, η θρησκεία, η αναπηρία, το φύλο και ο σεξουαλικός προσανατολισμός. Η προσέγγισή μας επεκτείνεται στις αξιολογήσεις των αμοιβών, στην πρόσβαση στην κατάρτιση, στις προαγωγές και στη λήξη της απασχόλησης.

Επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση

Η εταιρεία μας δεσμεύεται να υποστηρίζει το προσωπικό μας ώστε να επιτύχει το ταξίδι επαγγελματικής ανάπτυξης. Πιστεύουμε ότι αναγνωρίζοντας και υποστηρίζοντας τα ταλέντα και τις ικανότητές τους, ανοίγουμε επίσης το δρόμο για τη διαρκή επιτυχία του οργανισμού μας.

Υποστηρίζουμε τόσο την προσωπική όσο και την επαγγελματική ανάπτυξη δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου η συνεχής μάθηση είναι ενσωματωμένη στην κουλτούρα μας. Αυτή η προσέγγιση υποστηρίζει τα μέλη της ομάδας μας στην επίτευξη των επαγγελματικών τους φιλοδοξιών, ενώ παράλληλα ενισχύεται η συλλογική τεχνογνωσία του οργανισμού μας.

Επιπλέον, κάθε εργαζόμενος υποβάλλεται σε ενδελεχή εκπαίδευση πριν αναλάβει ένα νέο ρόλο, διασφαλίζοντας ότι είναι καλά εξοπλισμένος για να διεκπεραιώνει τα καθήκοντά του με επάρκεια και ασφάλεια. Οι εκπαιδευτικές μας προσπάθειες καλύπτουν όλες τις πτυχές κάθε ρόλου, ενώ παρέχονται και γενικές γνώσεις.

Η προσέγγισή μας στην θάλασσα

Στα πλοία του στόλου μας πραγματοποιούνται τακτικές συντηρήσεις και επιθεωρήσεις, συμπληρωματικά με τη χρήση μιας ποικιλίας κατάλληλων μηχανημάτων, εξοπλισμού και υποδομών για τον περιορισμό των λειτουργικών κινδύνων, των κινδύνων και των διακοπών.

Στόχοι υγείας και ασφάλειας

Μηδενικά περιστατικά υγείας και ασφάλειας

Ελαχιστοποίηση των δεικτών LIF και TRCF

Προληπτική προσέγγιση για τον εντοπισμό κινδύνων και τη διαχείριση κινδύνων

Ελαχιστοποίηση των ελλείψεων

Μηδενικές κρατήσεις

GLOBAL PRESENCE

HEC provides exemplary services of superior quality in major European ports such as Piraeus, Hamburg, Gibraltar and Valletta.

GLOBAL PRESENCE

HEC is one of the largest companies in the waste management sector worldwide, with many years of experience