ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ

Στόχος μας είναι να παρέχουμε βιώσιμες λύσεις που προστατεύουν αποτελεσματικά το περιβάλλον, ενώ παράλληλα δημιουργούν προστιθέμενη αξία. Οι βασικοί πυλώνες στους οποίους βασίζεται το επιχειρηματικό μας μοντέλο παρουσιάζονται στην ακόλουθη εικόνα:

Τα βασικά στοιχεία της επιχείρησής μας

Πρωτοποριακή τεχνογνωσία και διεθνής εμπειρία

Καινοτόμο και Αποτελεσματικό μοντέλο λειτουργίας

Πιστοποιημένη πατέντα στη διαδικασία επεξεργασίας

Εξειδικευμένο και έμπειρο επιστημονικό, τεχνικό, ναυτικό και διοικητικό προσωπικό

Η έρευνα και η παραγωγή πετρελαίου συνεπάγεται την παραγωγή καταλοίπων γεώτρησης, τα οποία μπορεί να αποτελέσουν σημαντική πηγή ρύπανσης. Σχεδόν από κάθε διεργασία, – στην έρευνα και παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου, όπως οι γεωτρήσεις, οι εργασίες των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου – παράγονται διάφορα είδη καταλοίπων, των οποίων η μη σύννομη διαχείριση μπορεί να προκαλέσει – από βαρύτατες έως καταστρεπτικές – επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον από τα υπολείμματα πετρελαίου και τα πλεονάζοντα υγρά γεώτρησης.

Στη HEC μπορούμε να διαχειριστούμε πλήρως τις κύριες ροές καταλοίπων (όπως λάσπη γεώτρησης, υπολείμματα, πλεονάζοντα υγρά και άλλα απόβλητα γεώτρησης) που προέρχονται τόσο από πλατφόρμες γεώτρησης στην ξηρά όσο και από υπεράκτιες πλατφόρμες γεώτρησης, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και κανονισμούς, , στο πλαίσιο εφαρμογής μιας πολιτικής μηδενικής απόρριψης αποβλήτων.

Capture d’écran 2018-12-16 à 19.40.01

Η εταιρεία μας υποστηρίζει τη βιομηχανία εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου, προσφέροντας εξειδικευμένες λύσεις για τη διαχείριση, αποθήκευση και μεταφορά των καταλοίπων έρευνας & παράγωγης υδρογονανθράκων.

Αναλαμβάνουμε την ασφαλή και αποτελεσματική διαχείριση των καταλοίπων μέσω των ακόλουθων διαδικασιών:

Συλλογή και Μεταφορά: Χρήση ειδικών δοχείων και οχημάτων για τη συλλογή και ασφαλή μεταφορά των καταλοίπων από το σημείο γεώτρησης στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας.

Αποθήκευση: Προσωρινή αποθήκευση των κατταλοίπων σε ασφαλείς και πιστοποιημένες εγκαταστάσεις, εξασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος διαρροής ή μόλυνσης του περιβάλλοντος.

Επεξεργασία και Αποκατάσταση: Χρήση προηγμένων τεχνολογιών για την επεξεργασία των αποβλήτων, απομάκρυνση των επικίνδυνων ουσιών και επαναχρησιμοποίηση ή ασφαλή απόθεση των υλικών.

Συμμόρφωση με Κανονισμούς: Διασφάλιση ότι όλες οι διαδικασίες συμμορφώνονται πλήρως με τις εθνικές και διεθνείς κανονιστικές απαιτήσεις για την περιβαλλοντική προστασία.

Με αυτές τις πρακτικές, συμβάλλουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη της βιομηχανίας εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου, προστατεύοντας ταυτόχρονα το περιβάλλον.

GLOBAL PRESENCE

HEC provides exemplary services of superior quality in major European ports such as Piraeus, Hamburg, Gibraltar and Valletta.

GLOBAL PRESENCE

HEC is one of the largest companies in the waste management sector worldwide, with many years of experience