Υπογραφή Συμφωνίας μεταξύ του Ομίλου SIRC και της ελληνικής εταιρείας HEC

  • Home
  • Υπογραφή Συμφωνίας μεταξύ του Ομίλου SIRC και της ελληνικής εταιρείας HEC
Image

Υπογραφή Συμφωνίας μεταξύ του Ομίλου SIRC και της ελληνικής εταιρείας HEC για την ενίσχυση της δέσμευσης του Ομίλου SIRC για τη Βιωσιμότητα της Διαχείρισης του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος.

Σε μια κίνηση που αντανακλά τη δέσμευση του Ομίλου SIRC, της σαουδαραβικής εταιρείας επενδύσεων στον χώρο της ανακύκλωσης, η οποία ανήκει εξ ολοκλήρου στο Ταμείο Δημοσίων Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας, η εταιρεία ανακοίνωσε την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας στην Αθήνα, στις 4 Ιουνίου 2024, με την ελληνική εταιρεία Hellenic Environmental Center SA (HEC), υπό την την αιγίδα της Αυτού Εξοχότητας του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου SIRC, Μηχανικού Khalid Al-Salem, και υπό την παρουσία του Πρέσβη του Θεματοφύλακα των δύο Ιερών Τζαμιών στην Ελλάδα, Δρ Saad bin Abdul Rahman Al-Ammar.

Από αριστερά ο Διευθύνων Σύμβουλος της SIRC, Μηχανικός κ. Ziyad Al-Sheiha, και ο κ. Δημήτρης Μελισσανίδης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της HEC. Όρθιος αριστερά ο πρέσβης της Σαουδικής Αραβίας Dr Saad bin Abdul Rahman Al-Ammar και όρθιος δεξιά η Αυτού Εξοχότης Προέδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου SIRC Μηχανικός κ. Khalid Al-Salem.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της SIRC, Μηχανικό Ziyad Al-Sheiha, και τον κ. Δημήτρη Μελισσανίδη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της HEC, στη Διεθνή Ναυτιλιακή Έκθεση Posidonia 2024, στην Αθήνα.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας στοχεύει στη θέσπιση ενός συνεταιρισμού για τη δημιουργία περιβαλλοντικών κέντρων επεξεργασίας για την παροχή υπηρεσιών ανακύκλωσης για πλοία στη Σαουδική Αραβία, γεγονός που ενισχύει τη δέσμευση για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την υπεύθυνη διαχείριση αποβλήτων, καθώς και την ανακύκλωση. Η συνεργασία θα διερευνήσει και θα δημιουργήσει εγκαταστάσεις επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων, ενώ θα προσδιορίσει και θα αξιολογήσει από κοινού στρατηγικές τοποθεσίες για εγκαταστάσεις επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η εγγύτητα αυτών σε βιομηχανικά κέντρα, οι υποδομές μεταφορών και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

 

GLOBAL PRESENCE

HEC provides exemplary services of superior quality in major European ports such as Piraeus, Hamburg, Gibraltar and Valletta.

GLOBAL PRESENCE

HEC is one of the largest companies in the waste management sector worldwide, with many years of experience